Bakgrund och uppdrag

Exempel på tidigare uppdrag

 • Individuell coaching samt chefsstöd.
 • Ledarskapsutveckling med 360 graders analys och återkoppling.
 • Konsultuppdrag inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Uppdragen innefattar utbildning, workshops, upprättande av rutiner och processer, kartläggning, riskbedömning, framtagande av handlingsplan samt handledning av ledningsgrupp.
 • Senior Advisor och ledningsgruppsarbete.
 • Stresshantering i grupp och individuellt (handledning, samtal och föreläsningar).
 • Utbildningar inom arbetsmiljö (ex BAM, Organisatorisk och social arbetsmiljö samt Hälsofrämjande arbetsplatser).
 • Konfliktmedling och stödsamtal visa POSOM.
 • Grupputveckling med GDQ (Group Development Questionnaire).
 • Verksamhetsutveckling med kartläggning, analys, framtagande av handlingsplan, ledningsstöd och utbildningsinsatser.
 • Rehabiliteringsansvar för medarbetare med stressrelaterad psykisk ohälsa.

Urval av utbildningar

Magisterutbildning Arbete och hälsa, inriktning Beteendevetenskap: Karolinska Institutet  

Rektorsprogrammet: Stockholms universitet 

Certifierad coach enligt ICF (PCC): CoachCompanion

Diplomerad ledarskapscoach samt teamcoach: Akademi Coachstjärnan 

Gymnasielärarprogrammet: Uppsala universitet 

Jag har även utbildning inom följande:

 • MBA
 • UGL
 • MI
 • KBT
 • ACT
 • IMGD
 • DISC
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetsmiljörätt
 • HR
 • Organisationspsykologi
 • Ledarskap och grupprocesser

Tillbaka

Bodil Henrikson
Konsult AB

Bondegatan 30,
116 33 Stockholm

Kontakt

bodil@bodilkonsult.se
070-309 30 22

Bodil Henrikson organisations­konsult