Om coaching

Coaching är en mycket effektiv, givande och kraftfull professionell samtalsmetodik vars syfte är att formulera och uppnå uppsatta mål, att öka ens självkännedom och att utvecklas såväl professionellt som privat.

International Coaching Federation definierar coaching som partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential.

En professionell coach hjälper dig att själv hitta lösningen på de utmaningar du står inför. Jag som coach lyssnar aktivt, ställer kraftfulla frågor, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

En coach:

 • Utforskar, förtydligar och håller samtalet inom ramen för det klienten vill uppnå genom aktivt lyssnande och närvaro
 • Uppmuntrar klienten till självinsikt genom direkt kommunikation
 • Ställer kraftfulla frågor för att klienten ska få nya insikter och lösningar
 • Skapar goda förutsättningar för att klienten ska ta ansvar och göra framsteg
Coachingen hjälper dig att göra genombrott - här illustrerat genom en växt som tränger genom asfalt

Coachingen ger dig nya insikter och ökad självkännedom, samt verktyg för att kunna använda dig av den kunskap du redan har.

Coaching är inte terapi, handledning eller rådgivning. Coaching utgår från att det är du som har svaren. Jag är din reflektionspartner som utforskar tillsammans med dig.

Genom att vi medvetandegör dina tankeprocesser och övertygelser kommer du att kunna se förbi blockeringar och finna dina egna svar och lösningar.

Du växer, hittar motivation och får nya insikter, och jag stöttar dig och hejar på dig längs vägen.

Coaching kan ge dig nya insikter och större tillfredsställelse

Coaching kan hjälpa dig att:

 • Hitta lösningar på utmaningar du står inför
 • Nå dina mål/uppnå önskade resultat
 • Prestera bättre
 • Få nya insikter och fördjupa ditt lärande
 • Nå ökad självkännedom
 • Skapa verklig förändring

Coaching kan exempelvis användas för följande syften:

 • Förbättra kommunikation
 • Stärka relationer
 • Hantera stress
 • Värdera olika alternativ och fatta svåra beslut
 • Uppleva större tillfredsställelse i arbetslivet/privatlivet
 • Hantera komplexa arbetssituationer
 • Utveckla ledarskap
 • Skapa en ny organisationskultur
 • Hantera organisationsförändringar
 • Utforska karriärs- och utvecklingsmöjligheter
 • Öka engagemanget hos medarbetare
 • Hantera svåra situationer och personer
 • Hantera och förstå egna reaktioner
 • Hantera förändringar
 • Identifiera egna värderingar och vad som är viktigt i livet
Coachingsamtal

Coaching i Stockholm och på distans

Jag kan erbjuda skräddarsydda coachingupplägg för enskilda medarbetare eller för hela företaget. Coachingen kan ske på plats hos er eller i mina lokaler på Södermalm i Stockholm, alternativt via telefon/digitalt. Jag erbjuder paket om 3, 6 eller 10 samtal. Kontakta mig för att diskutera ett upplägg som passar er.

Jag är certifierad på PCC-nivå genom International Coaching Federation, ICF, som är det globala branschorganet för professionella coacher. 

PCC-nivån är det ICF kallar för ”the gold standard in coaching” och innebär att jag har minst 125 timmars coachutbildning (i mitt fall över 200 timmar) samt har coachat över 500 timmar. Läs mer om varför du bör anlita en ICF-certifierad coach här.

Jag följer de 8 Kärnkompetenser samt Etiska riktlinjer som utformats av ICF och som tillsammans utgör kärnan i de färdigheter en professionellt utbildad coach skall besitta och demonstrera.

Innan du anlitar en coach kan du verifiera coachens certifiering hos ICF här.

Bodil Henrikson
Konsult AB

Bondegatan 30,
116 33 Stockholm

Kontakt

bodil@bodilkonsult.se
070-309 30 22

Bodil Henrikson organisations­konsult